Да осигурим достъпна енергия за нарастващото население, да посрещнем предизвикателствата на изменението на климата и да отговорим на новите изисквания на нашите клиенти. Това е стремежът на Total, като водещ участник на пазара на енергийни източници. 98 000 жени и мъже от Total в над 130 страни по света работят ежедневно, за да направим нашата Група най-голямата отговорна енергийна компания и да предлагаме чиста,  надеждна и достъпна енергия.

Мобилизиране на енергиите

Жените и мъжете от Total имат ежедневния ангажимент да предлагат по-добра енергия. За да бъде модел за работодател за всеки от тях,  нашата Група дава възможност на своите служители да разгърнат изцяло потенциала си в някоя от 500-те професии в компанията. Нашата политика навсякъде по света се основава на осигуряване на равни възможности и културно многообразие.

Действаме по отговорен и устойчив начин

Ние избираме да поставим екологичната и социалната отговорност в основата на нашите дейности. Разработихме производствен микс, който взема под внимание сценария на Международната агенция по енергетика за глобално затопляне с 2 градуса. Освен това нашите усилия са насочени към развиване на дългосрочни, конструктивни и прозрачни взаимоотношения с всички заинтересовани страни, така че да се превърнем в еталон за нашата индустрия по отношение на безопасността.

Visuel_RH_BG

Заедно за по-добра енергия

Вижте свободните работни места и ангажиментите ни като работодател
Visuel_CSR_BG

За отговорна енергетика

Вижте нашите проекти и стратегии за  устойчив растеж