Since July 2012, Total in partnership with Repsol and OMV holds a permit for prospecting and exploration of oil and gas in Block 1-21 Han Asparuh in the deep offshore of the Black Sea. Total E&P Bulgaria is operator of the Block since April 2014 and is responsible for drilling the exploration wells starting from early 2016. In this project Total will bring its worldwide recognized expertise in deep sea technology, project management and reservoir development and its highest HSE standards.

Total E&P Bulgaria opened its office in Sofia in 2014. Since then it is working to develop and keep a trustful relationship with all stakeholders, including the Government, NGOs, the business and academic communities.

- See more at: https://bg.total-cotoben-bo.smile-hosting.fr/en/total-bulgaria/total-bulgaria#sthash.R1EcqkvS.dpuf

От 2012 г. Тотал, в партньорство с Репсол и ОМВ, има издадено разрешение за търсене и проучване на нефт и газ в „Блок 1-21 Хан Аспарух” в дълбоководната част на Черно море. Тотал E&П България е оператор на Блока от месец април 2014 г. и отговаря за прокарването на проучвателните сондажи, които ще започнат в началото на 2016 г. В този проект Тотал ще вложи своя световно признат опит в дълбоководните морски технологии, управлението на проекти и разработването на находища и своите най-високи стандарти за здраве, безопасност и опазване на околната среда.

Тотал E&П България откри своя офис в София през 2014 г. Оттогава се стреми да изгражда и поддържа отношения, основаващи се на доверие, с всички заинтересовани страни, включително правителството, неправителствените организации, бизнеса и академичната общност.

Ние присъстваме в България от 2007 г., чрез фирма АС 24 България, създадена да популяризира карта за горива АС 24, специално предназначена за международни транспортни фирми.

През 2008 г., създадохме Тотал България ЕООД, за да развием дистрибуцията на масла в България. От тогава марките Total и Elf завоюваха популярност и са отлично разпознаваеми в страната не само от собствениците на автомобили, мотоциклети, камиони, булдозери и трактори, но също и в индустрията – от металообработващата до текстилната и от добивната до хранителната промишленост.

Тотал, в партньорство с Репсол и ОМВ, има издадено разрешение за търсене и проучване на нефт и газ в „Блок 1-21 Хан Аспарух” в дълбоководната част на Черно море от месец юли 2012 г. .

Тотал E&П България е оператор на Блока от месец април 2014 г. и отговаря за прокарването на проучвателните сондажи. В този проект Тотал прилага своя световно признат опит в дълбоководните морски технологии, управлението на проекти и разработването на находища и своите най-високи стандарти за здраве, безопасност и опазване на околната среда.

Тотал E&П България откри своя офис в София през 2014 г. Оттогава се стреми да изгражда и поддържа отношения, основаващи се на доверие, с всички заинтересовани страни, включително правителството, неправителствените организации, бизнеса и академичната общност.

Основни данни и факти

 • 2007
  Първи филиал на Тотал в България - AS24
 • 2012
  Разрешение за проучване на нефт и газ
 • 2016
  Първи проучвателен сондаж Полшков-1
 • 2017
  Втори проучвателен сондаж Рубин-1

Информация от Тотал Е&П България

научете повече за Тотал

Нашите местни проекти и ангажименти в България