Skip to content
Please check an answer for every question.
Cookie settings

Total may deposit the following categories of cookies: Cookies for statistics, targeted advertising and social networks. You have the possibility to disable these cookies, these settings will only be valid on the browser you are currently using.

Enabling this cookie category allows us to establish statistics of traffic on the site. Disabling them prevents us from monitoring and improving the quality of our services.
Our website may contain sharing buttons to social networks that allow you to share our content on these social networks. When you use these sharing buttons, a link is made to the servers of these social networks and a third-party cookie is installed after obtaining your consent.
Enabling this cookie category would allow our partners to display more relevant ads based on your browsing and customer profile. This choice has no impact on the volume of advertising.

18/04/2015 НОВИНИ

Тотал Е&П България подписа споразумения за сътрудничество с български университети

Default description.

Тотал Е&П България сключи рамкови споразумения за сътрудничество с Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на официална церемония в офиса на Тотал в София. Споразуменията служат като платформи за дългосрочно стратегическо сътрудничество, касаещо образованието, изследванията и иновациите в областта на  проучването и добива на нефт и газ.

Като начало, Тотал Е&П България финансира мисията на преподаватели от „Асоциацията на професорите на Тотал”, които да проведат лекционни курсове по геонауки и инженерни науки в двата университета. Първите два курса тази пролет са на тема морско сондиране и анализ на каротажни данни. Следващите курсове са предвидени за есента.

Лекционните курсове ще спомогнат за развиването на уменията на българските студенти и специалисти предвид перспективата за бъдещи проучвателни проекти или добив на въглеводороди в страната.

„За Тотал Е&П България е ясно, че развитието на професионалните умения е от съществено значение за икономическия растеж на България. Гордеем се със сътрудничеството си с Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, които показват желание да повишават нивото на предлаганото от тях образование чрез вливане на изключително висок технически и научен опит. За двата университета това е и допълнителна възможност да се отворят към корпоративния свят и да споделят ценностите на Тотал за отлични резултати, прогрес, многообразие и развитие на човешкия капитал“ – обясни Управителят на Тотал Е&П България – Кзавие Фожрас.