Skip to content
Please check an answer for every question.
Cookie settings

Total may deposit the following categories of cookies: Cookies for statistics, targeted advertising and social networks. You have the possibility to disable these cookies, these settings will only be valid on the browser you are currently using.

Enabling this cookie category allows us to establish statistics of traffic on the site. Disabling them prevents us from monitoring and improving the quality of our services.
Our website may contain sharing buttons to social networks that allow you to share our content on these social networks. When you use these sharing buttons, a link is made to the servers of these social networks and a third-party cookie is installed after obtaining your consent.
Enabling this cookie category would allow our partners to display more relevant ads based on your browsing and customer profile. This choice has no impact on the volume of advertising.

16/05/2015 НОВИНИ

Експерти на Тотал Е&П България участваха в научна конференция във Варна

Представители на Тотал Е&П България взеха участие в Международната научна конференция „Технологии и наука за устойчиво морско развитие“ като част от усилията на Тотал да поддържа връзка с всички заинтересовани страни в България и да популяризира своите високи технологични стандарти и ценности. Конференцията беше организирана от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – най-старото техническо училище в България. Тя имаше за цел да се предостави възможност за обмен на знания и да се очертаят съвременните изследователски направления и основни проблеми на устойчивото развитие в областта на морските технологии.

Мениджърът „Операции” в Тотал Е&П България, направи презентация на тема „Технологични аспекти и предизвикателства на дълбоководното сондиране“. Той представи проекта „Хан Аспарух“ като първото свръх-дълбоководно проучване в българската акватория на Черно море и очерта главните предизвикателства пред проекта, които са свързани с липсата на достатъчно актуална информация за геологията на района, ограничената инфраструктура на морската нефтена индустрия в страната и високите оперативни разходи.

В презентацията си за „Подхода на Тотал към опазването на околната среда при дейностите по търсене и проучване”, Мениджърът „Здраве, безопасност и околна среда“ в Тотал Е&П България, потвърди ангажираността на Тотал за съхраняването на околната среда на всеки един етап от проектите. Тотал Е&П България полага големи усилия за опазването на околната среда и устойчивото развитие, като акцентира върху намаляването на въздействието върху околната среда от различните дейности по време на проучването, съобразявайки се стриктно със специфичните особености на черноморския басейн.