Skip to content
Please check an answer for every question.
Cookie settings

Total may deposit the following categories of cookies: Cookies for statistics, targeted advertising and social networks. You have the possibility to disable these cookies, these settings will only be valid on the browser you are currently using.

Enabling this cookie category allows us to establish statistics of traffic on the site. Disabling them prevents us from monitoring and improving the quality of our services.
Our website may contain sharing buttons to social networks that allow you to share our content on these social networks. When you use these sharing buttons, a link is made to the servers of these social networks and a third-party cookie is installed after obtaining your consent.
Enabling this cookie category would allow our partners to display more relevant ads based on your browsing and customer profile. This choice has no impact on the volume of advertising.

22/06/2016 НОВИНИ

Нова серия от курсове за български студенти и държавни служители в областта на нефтогазовата индустрия

Default description.

В съответствие с ангажимента ни за обучение на български специалисти в областта на проучването и добива на въглеводороди и на основата на нашето сътрудничество със Софийския университет и Минно-геоложкия университет, ние продължаваме да предоставяме възможности за повишаване на квалификацията на български студенти.

През 2015 г. около сто студенти и държавни служители участваха в проведените 4 курса. Тази година са предвидени други 4 безплатни курса с лектори от Асоциацията на професорите на Тотал.

Курсът "Управление на проекти за нефт и газ" с 20 участници се проведе от 9 до 13 май в Минно-геоложкия университет. Следващият курс "Структурна интерпретация в петролната промишленост" се състоя през юни в Софийския университет. А през октомври ще бъдат организирани два курса: по техника за безопасност и по проучване на въглеводороди.