Skip to content

22/06/2016 НОВИНИ

Нова серия от курсове за български студенти и държавни служители в областта на нефтогазовата индустрия

Default description.

В съответствие с ангажимента ни за обучение на български специалисти в областта на проучването и добива на въглеводороди и на основата на нашето сътрудничество със Софийския университет и Минно-геоложкия университет, ние продължаваме да предоставяме възможности за повишаване на квалификацията на български студенти.

През 2015 г. около сто студенти и държавни служители участваха в проведените 4 курса. Тази година са предвидени други 4 безплатни курса с лектори от Асоциацията на професорите на Тотал.

Курсът "Управление на проекти за нефт и газ" с 20 участници се проведе от 9 до 13 май в Минно-геоложкия университет. Следващият курс "Структурна интерпретация в петролната промишленост" се състоя през юни в Софийския университет. А през октомври ще бъдат организирани два курса: по техника за безопасност и по проучване на въглеводороди.