Skip to content
Please check an answer for every question.
Cookie settings

Total may deposit the following categories of cookies: Cookies for statistics, targeted advertising and social networks. You have the possibility to disable these cookies, these settings will only be valid on the browser you are currently using.

Enabling this cookie category allows you to establish statistics of traffic on the site. Disabling them prevents us from monitoring and improving the quality of our services.
Our website may contain sharing buttons to social networks that allow you to share our content on these social networks. When you use these sharing buttons, a link is made to the servers of these social networks and a third-party cookie is installed after obtaining your consent.
Enabling this cookie category would allow our partners to display more relevant ads based on your browsing and customer profile. This choice has no impact on the volume of advertising.

НАШАТА АНГАЖИРАНОСТ

Стремейки се да осигуряват по-добра енергия, над 98 000 служители по цял свят помагат на Групата да предоставя на клиентите си продукти и услуги, които са по-безопасни, по-евтини, по-чисти, по-ефективни, по-иновативни и достъпни за колкото може повече хора.

Total поставя корпоративната социална отговорност (КСО) в центъра на своята дейност и провежда операциите си в съответствие със следните принципи:

  • обезпечаване на безопасността и сигурността на хората и съоръженията;
  • ограничаване на въздействието си върху околната среда;
  • гарантиране на прилагането на Кодекса за поведение на Групата в нейната сфера на дейност;
  • интегриране на предизвикателствата на устойчивото развитие в осъществяването на дейностите си;
  • засилване на местните операции чрез поставяне на диалога със съответните заинтересовани страни в основата на своята политика и чрез принос в социално-икономическото развитие на регионите, в които Групата развива дейност, с цел създаване на споделени ценности;
  • насърчаване на равни възможности и създаване на благоприятна среда за многообразие и културен микс сред служителите на Групата.

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

The Energy guide is ditributed to the pupils

Енергийна и екологична кампания на Тотал Е&П България в училищата

The publication

Алманахът на черноморското крайбрежие на път към заинтересованите читатели

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Тотал Е&П България и партньорите му в проучването в Блок „Хан Аспарух“ имат установени дългосрочни отношения със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – най-старото висше училище в България. Това е в съответствие с политиката на Тотал за подпомагане на академичните институции в страната и за обучение на квалифицирани български специалисти в областта на нефта и газа. Още през 2014 г. бе направено дарение на 11 микроскопа за оборудване на лабораторията по петрография в Геолого-географския факултет.

За да формализира тези взаимоотношения, през 2015 г. Тотал Е&П България подписа рамково споразумение за сътрудничество със Софийския университет. Пример за ангажираността на компанията в рамките на споразумението са проведените специализирани курсове по геология, организирани с помощта на Асоциацията на професорите на Тотал (Total Professors Association), която осигури опитни международни лектори. През последните три години в СУ бяха проведени шест курса с повече от 70 студенти. Радваме се, че подкрепихме и провеждането на полева практика на студентите по геология. Тотал Е&П България планира и нови съвместни инициативи със СУ, тъй като университетът споделя нашите ценности и стремежи към отлични резултати, прогрес, многообразие и развитие на човешкия капитал.

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ е учебен и научен център в София, където се подготвят инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности. Тотал Е&П България подписа рамково споразумение за сътрудничество с университета за стратегическо партньорство за обучение, научни изследвания и иновации в областта на проучването и добива на нефт и газ. Целта на споразумението е да се повишат възможностите на местни кадри за намиране на работа в условията на все по-конкурентна международна среда.

Курсовете за дълбоководно сондиране и HSE (Околна среда, здраве и безопасност) с преподаватели от Асоциацията на професорите на Тотал (Total Professors Association) са първата инициатива, която реализирахме съвместно, за студентите през 2015 г. Също така подкрепихме Годишната международна научна конференция на МГУ, където представихме актуална информация за развитието на нашите дейности пред научната общност. Чрез това партньорство Тотал допринася и за повишаването на знанията и уменията на българските специалисти от гледна точка на възможни бъдещи проучвателни проекти и потенциално разработване на нефтени находища в страната.

През юли 2017 г. Тотал E&П България подписа рамково споразумение за сътрудничество с Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров"

Документът ще служи като платформа за дългосрочно и стратегическо сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и иновациите. Основните цели на споразумението са да се популяризират съвременни технологии, най-добри практики в офшорната индустрия, съответните стандарти за здраве, безопасност и опазване на околната среда сред българските студенти и специалисти и да се разработят научноизследователски програми и академично съдържание, свързани с проучването и добива на въглеводороди.

След 4-годишно успешно партньорство с университети в столицата, фирмата намери нов академичен партньор във Варна - „морската столица”.

Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров" е най-старата техническа образователна институция в Република България с история от 136 години и многобройни постижения. Неговата мисия е да развива висококвалифицирани лидери за българския флот и морската индустрия и да ги подготвя за предизвикателствата на глобалната морска икономика.

ОМВ е базирана в Австрия интегрирана международна нефто-газова компания.

ОМВ е един от нашите партньори в проекта „Хан Аспарух“. Компанията беше оператор на проекта във фазата на събиране на сеизмичните данни

Тотал си партнира с Репсол за съвместното осъществяване на проучванията по проекта „Хан Аспарух“.

Репсол е една от водещите интегрирани международни енергийни компании, базирана в Испания. Фирмата оперира в повече от 40 страни.