Skip to content
Please check an answer for every question.
Cookie settings

Total may deposit the following categories of cookies: Cookies for statistics, targeted advertising and social networks. You have the possibility to disable these cookies, these settings will only be valid on the browser you are currently using.

Enabling this cookie category allows us to establish statistics of traffic on the site. Disabling them prevents us from monitoring and improving the quality of our services.
Our website may contain sharing buttons to social networks that allow you to share our content on these social networks. When you use these sharing buttons, a link is made to the servers of these social networks and a third-party cookie is installed after obtaining your consent.
Enabling this cookie category would allow our partners to display more relevant ads based on your browsing and customer profile. This choice has no impact on the volume of advertising.

02/10/2019 НОВИНИ

Официално откриване на химическа лаборатория в Софийския университет, обновена с финансовата помощ на Тотал

На 18 септември 2019 г. в Софийския университет се проведе официално откриване на реновирана химическа лаборатория към Геолого-географски Факултет. Лабораторията беше ремонтирана, и оборудвана със съвременни уреди за научни изследвания и анализ, благодарение на финансовата подкрепа от Тотал и неговите партньори. На церемонията Доц. Д-р Юрий Кучев, Заместник-ректор на университета, връчи сертификат на Управителя на Тотал ЕиП България Б.В. за дарението. Обновяването включва инсталиране на модерна климатична система и закупуване на лабораторни камини, на киселино устойчиви вентилатори, шкафове-сейф, лабораторен остров, муфелна пещ и сушилня.

Проф. Филип Мачев, Декан на Геолого-географския Факултет отбеляза задоволството си от дългогодишното сътрудничество с Тотал и изказа увереност, че обучението на студентите чрез практически упражнения в тази лаборатория ще бъде по-ефективно.

 • Официално откриване на обновената лаборатория

  Официално откриване на обновената лаборатория

 • Лабораторията преди обновяването

  Лабораторията преди обновяването

 • Обновената лаборатория

  Обновената лаборатория

 • Проф. Филип Мачев и Кевин Ханафорд

  Проф. Филип Мачев и Кевин Ханнафорд

 • Официално откриване на обновената лаборатория
 • Лабораторията преди обновяването
 • Обновената лаборатория
 • Проф. Филип Мачев и Кевин Ханафорд