Skip to content
Please check an answer for every question.
Cookie settings

Total may deposit the following categories of cookies: Cookies for statistics, targeted advertising and social networks. You have the possibility to disable these cookies, these settings will only be valid on the browser you are currently using.

Enabling this cookie category allows you to establish statistics of traffic on the site. Disabling them prevents us from monitoring and improving the quality of our services.
Our website may contain sharing buttons to social networks that allow you to share our content on these social networks. When you use these sharing buttons, a link is made to the servers of these social networks and a third-party cookie is installed after obtaining your consent.
Enabling this cookie category would allow our partners to display more relevant ads based on your browsing and customer profile. This choice has no impact on the volume of advertising.

10/05/2019 НОВИНИ

За Деня на Земята - Тотал E&П България посети училища във Варна

Няколко дни преди Деня на Земята, през април, колегите ни посетиха четири варненски училища: СУ «П.К. Яворов», СУ «Гео Милев», Професионална гимназия по туризъм «Проф. Асен Златаров» и Гимназия с преподаване на чужди езици «Йоан Екзарх».

 

Презентация в СУ "Гео Милев"-Варна.jpg

Те направиха интерактивни презентации за различните видове енергийни източници, тяхната история и употреба и имаха възможност да обсъдят с аудиторията целите на устойчивото развитие. Дискусиите с учениците бяха на български, английски и френски език. В резултат на това повече от 170 ученици на възраст между 12 и 16 години и техните учители участваха в кампанията. На всички тях бяха подарени игри с тестове и «Пътеводител на енергията» с допълнителна информация за енергията и как да не я разхищаваме.

Презентации във училища във Варна.jpg

Копия от “Анализ и картографиране на чувствителността на българската черноморска крайбрежна зона”, създаден с подкрепата на Тотал, (книга, обобщаваща научни данни, карти и снимки на нашето крайбрежие) бяха дарени на всяко училище.

С удоволствие споделяме писмото от г-жа Стела Петкова, преподавател по английски за нашето представяне:

„От името на СУ„ Гео Милев ”(Варна) и от името на моите ученици от 6 Д клас сърдечно благодаря за интересната и увлекателна презентация.

Надяваме се, в бъдеще отново да ни посетите! ”

Планираме да продължим нашата крайбрежна инициатива през тази есен и да я споделим с още повече деца.

Презентации в училища във Варна-1.jpg