Skip to content
Please check an answer for every question.
Cookie settings

Total may deposit the following categories of cookies: Cookies for statistics, targeted advertising and social networks. You have the possibility to disable these cookies, these settings will only be valid on the browser you are currently using.

Enabling this cookie category allows you to establish statistics of traffic on the site. Disabling them prevents us from monitoring and improving the quality of our services.
Our website may contain sharing buttons to social networks that allow you to share our content on these social networks. When you use these sharing buttons, a link is made to the servers of these social networks and a third-party cookie is installed after obtaining your consent.
Enabling this cookie category would allow our partners to display more relevant ads based on your browsing and customer profile. This choice has no impact on the volume of advertising.

Политика за Личните Данни и Бисквитките

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИТЕ

Добре дошли на уебсайта Тотал в България. Като се регистрирате или посещавате уебсайта, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели без ограничения или условия нашата политика за личните данни и бисквитките („Политиката“) и общите условия за ползване. Моля, имайте предвид, че за други уебсайтове на групата Total се прилагат различни общи условия за ползване и политики за личните данни и бисквитките; препоръчваме Ви да ги прочетете внимателно.

Настоящата политика има за цел да Ви информира за правата и свободите, от които можете да се възползвате във връзка с използването на личните Ви данни от нас. В нея се описват също така мерките, които прилагаме за тяхната защита.

Total S.A. е „Администраторът на данни“ по отношение на управлението на уебсайта. Обработването на данните се осъществява в съответствие с приложимото законодателство.

1. Цел и основание за обработването на събраните данни и срок на тяхното съхранение.
Като инсталирате бисквитки на компютъра си, Вие се задължавате да ни предоставите определени лични данни, например данни за свързване като Вашия IP адрес, така че да можете да се възползвате от услугите, предлагани от нашия уебсайт и да извлечете максимална полза от сърфирането из него.

Вие се съгласявате да обработваме Вашите лични данни, за да можем да Ви осигурим достъп до услугите на уебсайта и да улесним Вашето сърфиране.

Вашите лични данни не се обработват допълнително за цели, различни от описаните по-горе. Данните Ви ще се съхраняват максимум 13 месеца.

2. Получатели на данни
Личните Ви данни могат да бъдат разкривани пред определени отдели на Администратора на данни или компаниите от групата Total, както и на определени партньори или подизпълнители.

3. Трансфери на данни
Всички трансфери на данни към страни извън Европейската икономическа зона се осъществяват в съответствие с приложимите нормативни разпоредби и по начин, гарантиращ необходимата защита на данните.

Съгласно условията за предоставяне на услугите на уебсайта Вашите данни, като Вашия IP адрес и посетените страници, могат да бъдат прехвърляни на получатели, които са партньори на групата Total или на всяка компания от групата Total извън Европейския съюз.

За да се гарантира необходимата защита на личните данни с произход от Европейската икономическа зона, които могат да бъдат прехвърлени на поделения на групата Total извън Европейската икономическа зона, бяха приети „Задължителни корпоративни правила“ (ЗКП). 

За трансфери на лични данни, които не са обхванати от ЗКП и ограничени до страни извън Европейската икономическа зона, бяха приложени други мерки за гарантиране на адекватна защита на данните. 

Ако желаете да получите допълнителна информация относно нашите ЗКП, моля, кликнете тук. За пълна информация относно останалите мерки, прилагани за гарантиране на адекватна защита, ни пишете на адреса за връзка, посочен по-долу.

4. Сигурност и поверителност на Вашите данни
Администраторът на данни ще прилага подходящите мерки за запазване на сигурността и поверителността на Вашите лични данни и по-специално за предотвратяване на тяхната промяна, повреждането им или достъпа до тях на неупълномощени трети страни.

5. Управление на бисквитките

5.1 Принципи
Бисквитката е файл, в който се записва информация относно сърфирането из уебсайта, осъществено от Вашия компютър, като брой на посещенията и разглеждани страници, в частност за улесняване на посещенията Ви на уебсайта.
Можете по всяко време да изтриете бисквитките, инсталирани на Вашия компютър, да блокирате записа на нови „бисквитки“ и да получавате предупреждения преди инсталирането на нова бисквитка, като конфигурирате браузъра си в съответствие с инструкциите, изложени по-долу („Видове бисквитки, бисквитки, статистики и настройки“).
Имайте предвид, че ако деинсталирате дадена бисквитка или блокирате инсталирането на бисквитки на Вашето устройство, може да не бъдете в състояние да използвате някои от услугите на уебсайта. 

5.2.1 Видове бисквитки, бисквитки, статистики и настройки
Бисквитките, които могат да бъдат инсталирани на Вашия сървър, когато сърфирате из уебсайта, могат да имат единствено задачата да позволят и улеснят цифровата комуникация или да се изискват задължително за предоставяне на поисканите от Вас услуги (бисквитки за предпочитан език, за идентификация и др.), или това могат да бъдат статистически или други бисквитки съгласно условията, описани по-долу.

Когато за инсталирането на бисквитки се изисква Вашето съгласие, ние ще го искаме чрез връзка „Допълнителна информация“, която се показва най-отдолу на първата отворена страница от уебсайта. Трябва да се отбележи, че за да можете да продължите сърфирането, е необходимо да потвърдите, че приемате.

Какъв вид бисквитки се инсталират?

Бисквитки, използвани от администратора на данни

Бисквитка

Описание

Срок на съхранение

Сайт (has_js)

Съдържа информация относно сесиите на сърфиране и позволява на потребителя достъп до уебсайта.

Изтрива се при затваряне на браузъра

Сайт (cookie_agreed)

Съхранява избора на потребителя относно бисквитките

13 месеца

Drupal.language

Конфигурационна бисквитка на Drupal (пренасочване според езика)

7 дни

Drupal_language_redirection

Конфигурационна бисквитка на Drupal

1 година

Drupal.tableDrag.showWeight

Конфигурационна бисквитка на Drupal

1 година

authorized_config

Използва се, за да се знае кои услуги са отказани или приети от потребителя

1 година

getaquote

Съхранява данните, въведени от потребителя при попълване на формата „Намери моя продукт“

1 година

cookie-agreed

Бисквитка, създавана от Smile за съхраняване на избора на потребителя относно бисквитките в рамките на ОРЗД.

1 година и 1 ден

Бисквитки, предлагани от трети страни

Бисквитка

Описание

Срок на съхранение

__unam

Бисквитка, която се инсталира от ShareThis, за да се активира споделянето на съдържание.

9 месеца

_trossion

Използва се за представяне на оферти, съобразени със сферите на интерес на потребителя в интернет (doubleclick.net)

1 година и 1 месец

_troRUID

Използва се за представяне на оферти, съобразени със сферите на интерес на потребителя в интернет (doubleclick.net)

6 месеца

_troSYNC

Използва се за представяне на оферти, съобразени със сферите на интерес на потребителя в интернет (doubleclick.net)

6 месеца

utag_main

Използва се от Tealium

1 година

Статистически бисквитки

Бисквитка

Описание

Срок на съхранение

_ga

Бисквитка, използвана от Google Universal Analytics за идентифициране на потребителя чрез уникален идентификатор, генериран на случаен принцип.

1 година

_gid

Бисквитка, използвана от Google Universal Analytics за идентифициране на потребителя чрез уникален идентификатор, генериран на случаен принцип.

24 часа

xtant

Бисквитка, инсталирана от AT Internet (Analytics), която съдържа техническа стойност, свързана с управлението на идентифициран посетител. Използва се от XITI

6 месеца

xtat

Бисквитка, инсталирана от AT Internet (Analytics), която съдържа текстов идентификатор на посетител. Използва се от XITI

6 месеца

xtvrn

Бисквитка, инсталирана от AT Internet (Analytics), която съдържа списък на номерата на сайтове (уникални идентификатори на уебсайт), срещнати от посетителя. Използва се от XITI

6 месеца

_utma

Бисквитка, инсталирана от Google Analytics за идентифициране на посетител

13 месеца

_utmz

Бисквитка, инсталирана от Google Analytics за идентифициране на входната точка за достъпа на посетителя до уебсайта, устройството, кампанията (ако е създадена чрез софтуер за проследяване или AdWords) и заявката за търсене

6 месеца

atuserid

Бисквитка, инсталирана от AT Internet (Analytics) за идентифициране на посетители за уебсайтове с бисквитки на първа страна (заб.: Бисквитката не насочва към име на домейн, различно от това за уебсайта). Използва се от XITI

1 година и 1 ден

dtCookie

Бисквитка, инсталирана от Dynatrace (Analytics), която съдържа идентификатор на сесията (наблюдение на изпълнението)

1 минута

dtLatC

Бисквитка, инсталирана от Dynatrace (Analytics) за измерване на латентността на сървъра (мониторинг на изпълнението)

1 минута

dtPC

Бисквитка, инсталирана от Dynatrace (Analytics) за определяне на идеалната точка за измерване на изпълнението (мониторинг на изпълнението) 1 минута

1 минута

dtSa

Бисквитка, инсталирана от Dynatrace (Analytics) за междинно съхранение на резултатите от наблюдението на действията на потребителя (мониторинг на изпълнението)

1 минута

rxVisitor

Бисквитка, инсталирана от Dynatrace (Analytics) за идентифициране на посетителя (мониторинг на изпълнението)

1 минута

rxvt

Бисквитка, инсталирана от Dynatrace (Analytics) за идентифициране на края на потребителската сесия (мониторинг на изпълнението)

1 минута

atidvisitor

Бисквитка, инсталирана от AT Internet (Analytics), която съдържа списък на номерата на сайтове (уникални идентификатори на уебсайт), срещнати от посетителя и съхранява информацията за идентифицирания посетител. Използва се от XITI

6 месеца

dtCookie

Бисквитка, инсталирана от Dynatrace (Analytics), която съдържа идентификатор на сесията (наблюдение на изпълнението)

1 минута

dtLatC

Бисквитка, инсталирана от Dynatrace (Analytics) за измерване на латентността на сървъра (наблюдение на изпълнението)

1 минута

GOOGLE ANALYTICS

Използва се за определяне на броя на потребителите, които посещават уебсайта, както и на трафика на уебсайта.

13 месеца

Статистически бисквитки се използват за измерване на броя на посещенията и разглежданите страници, както и на активността на потребителите на уебсайта и процента на повторните им посещения. Използваният статистически инструмент генерира бисквитка с уникален идентификатор, чийто срок на съхранение е ограничен до 13 месеца. Събира се също и вашият IP адрес, за да се установи от кой град или населено място се свързвате. Тази информация се анонимизира веднага след нейното използване, за да се предотврати разкриването на Вашата самоличност. Статистически данни за уеб трафика се събират от доставчиците на услуги AT INTERNET и Google Analytics и след това се предоставят на Администратора на данни в обобщен и анонимен вид чрез уеб интерфейс, достъп до който има само Администраторът на данни. Събраните данни не се предоставят на трети страни и не се използват за други цели. Можете да блокирате тези бисквитки по всяко време, като следвате процедурата за отказ, описана по-горе, чрез следната връзка: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.

5.2.2 Как да изтривате или да получавате предупреждения преди инсталирането на бисквитки, или да конфигурирате Вашия браузър

 • Как да изтриете бисквитки, които вече са инсталирани на Вашия компютър
  • На Вашата работна станция:
  • Изберете папката Windows от C:\
  • Отворете папката „Temporary Internet Files“ (Временни интернет файлове)
  • Изберете всички файлове (Ctrl+A)
  • Изберете опцията „Delete“ (Изтрий).
 • Как да конфигурирате браузъра си да отказва или да получава предупреждения преди инсталирането на бисквитки
  • Ако използвате Internet Explorer 5 (Microsoft): Изберете „Tools“ -> „Internet Options“ -> „Security“ -> Custom Level (Инструменти -> Интернет опции -> Сигурност -> Потребителско ниво). От падащото меню изберете „Cookies“ (Бисквитки) и след това „Allow cookies that are stored on your computer“ (Разрешете бисквитките, записани на Вашия компютър). Изберете „Prompt“ (Предупреждение), за да получавате предупреждения или „Disable“ (Деактивиране), за да отхвърляте всички бисквитки.
  • Ако използвате Internet Explorer 6, 7 или 8 (Microsoft): Изберете „Tools“ -> „Internet Options“ -> „Privacy“ (Инструменти -> Интернет опции -> Поверителност) и след това нивото, което искате да се прилага.
  • Ако използвате Firefox: Кликнете върху „Tools“ -> „Options“ (Инструменти -> Опции). В раздела „Privacy“ (Поверителност) поставете отметка на „Accept cookies“ (Приемай бисквитки).
  • Ако използвате Google Chrome: Кликнете върху „Customize and Control Google Chrome“ (Персонализиране и управление на Google Chrome) и изберете „Settings“ (Настройки). В раздела „Privacy“ (Поверителност) кликнете върху „Content settings“ (Настройки за съдържание) и поставете отметка на „Block third-party cookies and site data“ (Блокирай бисквитки и данни на сайтове на трети страни).
  • Ако използвате Safari: Кликнете върху „Preferences“ -> „Privacy“ (Предпочитания -> Поверителност) и изберете опцията „Cookies and website data“ (Бисквитки и данни за уебсайтове): „Always block“ (Блокирай винаги), „Allow from current website only“ (Разреши само от текущия уебсайт), „Allow from websites I visit“ (Разреши от уебсайтовете, които посещавам).

6. Вашите права/Контакт
В съответствие с действащите нормативни разпоредби имате право на достъп, коригиране, заличаване и оспорване на обработването на Вашите лични данни.

Можете да изискате съобщаването на Вашите лични данни, както и ограничаването или преносимостта на Вашите лични данни. 

Можете да се възползвате от тези права и да се консултирате с нас относно обработването на Вашите лични данни, като се свържете с нас на следния адрес:

TOTAL S.A.
Communications Department
Tour Coupole 2, place Jean Millier – Arche Nord – Coupole/Regnault
92078 Paris La Défense Cedex France (Франция)

И накрая, можете да подадете жалба до компетентния орган, отговарящ за спазването на изискванията за защита на личните данни.