Skip to content
Please check an answer for every question.
Cookie settings

Total may deposit the following categories of cookies: Cookies for statistics, targeted advertising and social networks. You have the possibility to disable these cookies, these settings will only be valid on the browser you are currently using.

Enabling this cookie category allows you to establish statistics of traffic on the site. Disabling them prevents us from monitoring and improving the quality of our services.
Our website may contain sharing buttons to social networks that allow you to share our content on these social networks. When you use these sharing buttons, a link is made to the servers of these social networks and a third-party cookie is installed after obtaining your consent.
Enabling this cookie category would allow our partners to display more relevant ads based on your browsing and customer profile. This choice has no impact on the volume of advertising.

Станислав Янков

Станислав Янков, стажант инженер по HSE, Тотал Е&П България

 

Какво представлява за теб работата в HSE отдела на една международна компания като Тотал?

В Тотал Е&П България безопасността на хората, на дейностите и опазването на околната среда са абсолютни приоритети – те са основни ценности и съществена част от нашата култура, която прилагаме към всеки аспект от работата ни. Ролята на HSE отдела („Здраве, безопасност и околна среда“) е да разработи HSE Политиките и Процедурите и да ги прилага във всекидневните ни дейности. В отговор на потенциалните рискове, които може да възникнат в резултат от работата ни, ние прилагаме системно превантивни мерки и сме готови с всички налични средства да ограничим въздействието върху околната среда и обществото.

Гордея се много с това, че приключихме успешно работата си по първия сондаж – Полшков-1. Благодарение на всеотдайността и обединените усилия на нашия екип се справихме без инцидент, водещ до загуба на работно време (LTI  – Lost Time Injury), без нито един инцидент със служители (TRIR  – Total Recordable Injuries, общо отчитани на милион работни часа), както и без инциденти, свързани с околната среда.

Тотал Е&П България е разработил План за действие при аварийни ситуации. Кое е твоето най-важно задължение, според този план?

Целта на Плана за действие при аварийни ситуации е да набележи потенциалните аварийни сценарии и след това да разработи планове и процедури, за да сме подготвени. Моята роля е да проверявам дали Планът за действие при аварийни ситуации съответства на актуалните ни операции и дали отговаря на набелязаните рискове. Един от потенциалните сценарии е нефтен разлив и тогава моята основна задача би била да го наблюдавам. От мен се очаква да летя с хеликоптер над района, където е станал разливът, за да следя и докладвам за различните критични аспекти, и след това да помагам с анализа на ситуацията. Благодарение на Тотал Е&П България всъщност аз съм един от малкото българи, които са преминали през специализирано обучение за наблюдение на нефтени разливи.

Наскоро направихте HSE визита на сондажния кораб Noble Globetrotter II по време на сондажната кампания за Полшков-1. Каква беше твоята роля там?

Моята роля беше на наблюдател. Трябваше да следя за всичко, свързано с безопасността и опазването на околната среда – от процедурите за разрешения за работа до изхвърлянето на отпадни води. Бях впечатлен от стриктните правила за работа на борда на сондажния кораб. Преди каквото и да е било изхвърляне на вода например, се правеха замервания и ако имаше дори минимални следи от вредни вещества в нея, те се отстраняваха и само пречистена вода се изхвърляше. Много интересен факт е, че екипажът правеше своята собствена питейна вода от морската вода наоколо с помощта на специални филтри – това показва колко високо е технологичното ниво на кораба.

 

Станислав Янков_БГ.jpg

Благодарение на Тотал Е&П България всъщност аз съм един от малкото българи, които са преминали през специализирано обучение за наблюдение на нефтени разливи.

Кратка Биография

 

от януари 2016

Стажант инженер „Здраве, безопасност и околна среда”, Тотал Е&П България

 

август 2012 - декември 2015

Геофизик, "Проучване и добив на нефт и газ" АД

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Магистърска степен по Инженерна безопасност, Бакалавърска степен по Приложна геофизика (Минно-геоложки Университет "Св. Иван Рилски", София)