Skip to content
Please check an answer for every question.
Cookie settings

Total may deposit the following categories of cookies: Cookies for statistics, targeted advertising and social networks. You have the possibility to disable these cookies, these settings will only be valid on the browser you are currently using.

Enabling this cookie category allows us to establish statistics of traffic on the site. Disabling them prevents us from monitoring and improving the quality of our services.
Our website may contain sharing buttons to social networks that allow you to share our content on these social networks. When you use these sharing buttons, a link is made to the servers of these social networks and a third-party cookie is installed after obtaining your consent.
Enabling this cookie category would allow our partners to display more relevant ads based on your browsing and customer profile. This choice has no impact on the volume of advertising.

ЗА ГРУПАТА TOTAL

0

ЗА ДА ПРОДЪЛЖИТЕ НА TOTAL.COM

cadr-finpng
Copy of cadr-finpng
Copy of Copy of cadr-finpng

КАНДИДАТИ

АКЦИОНЕРИ

МЕДИИ

бензиностанция на Total в Лас Пиняс
бензиностанция на Total в Лас Пиняс

Отделни потребители или корпоративни клиенти – ние сме на ваше разположение, за да ви предоставим съобразени с вашите нужди продукти и услуги за вашия автомобил, вашия дом или вашата фирма.

Цифровизация, нови навици в потреблението, иновативни услуги... Ние следим внимателно тенденциите на утрешния ден, за да отговорим на вашите нужди.

 

ДА ПОСТАВИМ КЛИЕНТИТЕ В ЦЕНТЪРА НА НАШАТА ДЕЙНОСТ

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

небе с облак и слънце
небе с облак и слънце

Да станем водещата компания в отговорната енергетика означава да се стремим към по-чиста енергия, т.е. енергия, която опазва местната природа, а в глобален план съхранява равновесието на нашата планета.

ДА ДОПРИНЕСЕМ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

тълпа на изхода от метрото
тълпа на изхода от метрото

ДА ЗАДОВОЛЯВАМЕ ЕНЕРГИЙНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ВСЕ ПО-МНОГОБРОЙНОТО НАСЕЛЕНИЕ

Ние правим всичко възможно да осигурим по-евтина, по-достъпна и по-чиста енергия, за възможно най-много потребители

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

ПРЕД НАС

Енергията е основен ресурс и подпомага развитието на обществото. Като главен фактор в отрасъла, ние изпълняваме ключова роля при справянето с предизвикателствата на днешния свят.

05-FOND-INFOjpg
05-BIS-BAT03.png-671
05-BIS-BAT02.png-672
05-BIS-BAT01png-673

Кликнете за допълнителна информация

MOBILE-BT-DATA03.png-668

Транспортиране

и дистрибуция

Търговия и доставки, продукти и услуги

MOBILE-BT-DATA02.png-669

Преработване и внедряване

Рафиниране, нефтохимия, полимери

MOBILE-BT-DATA01png-670

Проучване

и добив

Нефт, газ, слънчева енергия, биоенергия

Групова снимка на персонала на рафинерията Линдзи
05-INFO-FOND

ПРЕГЛЕД НА ИНФРАСТРУКТУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

05-INFO-BT03

Транспортиране и дистрибуция

Търговия и доставки,

продукти и услуги

05-INFO-BT02

Преработване и внедряване

Рафиниране, нефтохимия, полимери

05-INFO-BT01

Проучване и добив

Нефт, газ, слънчева енергия,

биоенергия

05-INFO-BAT01

Проучване и добив

 

Нефт и газ, слънчева енергия, биоенергия... За да задоволим енергийните нужди на все по-многобройното световно население и да се подготвим за бъдещето в енергийния сектор, ние внедряваме иновации постоянно и отговорно.

05-INFO-BAT02

Преработване и внедряване

 

Вие ни познавате чрез нашата мрежа от бензиностанции, но ние правим много повече за улесняване на вашето ежедневие. Автомобили, опаковки, домакински електроуреди... нашето промишлено ноу-хау в преработката на нефт и газ присъства навсякъде около вас.

05-INFO-BAT03

Транспортиране и дистрибуция

 

Всички ние се нуждаем от енергия за отопление, транспорт, осветление на нашите домове... За да подпомагаме ежедневно задоволяването на вашите нужди, навсякъде по света, ние работим във всеки един етап от дълга и сложна логистична верига, от зоните за добив до центровете на потребление.

Групова снимка на персонала на рафинерията Линдзи

НАШИЯТ

МОДЕЛ?
 
ИНТЕГРИРАН

НАШИЯТ
МОДЕЛ?
 
ИНТЕГРИРАН

Total присъства по цялата верига на създаване на стойност в енергетиката – от проучвателните сондажи и добива до доставките до крайните потребители.

FOND BOUTON

 

НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ

В БЛИЗЪК ПЛАН

Товарене на танкера „Al Gattara“ с втечнен природен газ от QGas
Товарене на танкера „Al Gattara“ с втечнен природен газ от QGas

ДА СТАНЕМ

ВОДЕЩАТА КОМПАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОТГОВОРНАТА ЕНЕРГЕТИКА

НАШИТЕ

АМБИЦИИ?

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

добив от находището край Луанда
добив от находището край Луанда

1924

 

 

Историята на групата Total започва от създаването на Френската Петролна Компания (Compagnie française des pétroles - CFP)

ЕНЕРГИЯТА

Е НАШАТА

ИСТОРИЯ

ЕНЕРГИЯТА

Е НАШАТА

ИСТОРИЯ

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Земята, видяна от космоса
Земята, видяна от космоса

Действащи в над 130 страни, нашите 100 000 служители са отдадени на по-добрата енергия, която да бъде по-безопасна, по-евтина, чиста и достъпна за колкото може повече хора.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

И ДИСТРИБУТОР

НА ПЕТРОЛНИ

ПРОДУКТИ, ГАЗ И

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

ENCART-PICTO-01png

Кликнете тук, за да отворите инфографиката „Нашето присъствие в света“

PICTO-02-ENCART
MOBILE-ENCART-PICTO-02png

Нашите 100 000 служители проучват, добиват, преработват, продават и доставят енергия под различни форми за крайните потребители.

PICTO-03-ENCART
MOBILE-ENCART-PICTO-03png

143 милиона тона транспортирани рафинирани петролни продукти и суров петрол

Добив от 2,8 MBoe на ден

PICTO-04-ENCART
MOBILE-ENCART-PICTO-04png

209,4

млрд. долара

продажби

13,6 млрд. долара

коригирани нетни приходи

~1 млрд. долара инвестирани в научноизследователска и развойна дейност

PICTO-05-ENCART
MOBILE-ENCART-PICTO-05png

Втори световен лидер за втечнен природен газ /ВПГ/

PICTO-06-ENCART
MOBILE-ENCART-PICTO-06png

Капацитет за производство на електроенергия с ниски въглеродни емисии от 10 GW през 2023 г.

PICTO-07-ENCART
MOBILE-ENCART-PICTO-07png

Интегрирана компания сред

10-те най-големи в света при рафинирането и производството на нефтопродукти

PICTO-08-ENCART
MOBILE-ENCART-PICTO-08png

Над 8 милиона клиенти на ден в нашите бензиностанции

нефтена платформа в морето
нефтена платформа в морето

ЕНЕРГЕТИКАТА

ФАКТОР В

СЕРИОЗЕН

TOTAL

ЕНЕРГЕТИКАТА

ФАКТОР В

СЕРИОЗЕН

TOTAL

TOTAL – СЕРИОЗЕН ФАКТОР В ЕНЕРГЕТИКАТА